Let op: Ikpraatmee.nl stopt per 1 januari 2024 als e-participatieplatform.

Voor vragen over alternatieven voor Ikpraatmee.nl kun je contact opnemen met SIR communicatie & participatie via info@sir.nl

Mogelijkheden


Online in gesprek over vele onderwerpen

Het platform richt je zelf in rondom de onderwerpen waarover je in je gemeente in gesprek wilt. Vervolgens kun je gericht en op maat, informeren en uitnodigen om mee te praten. 

Instrumenten voor input en dialoog

Het eParticipatiepatform biedt verschillende online gespreksinstrumenten. Het online gesprek met inwoners is zo in korte tijd te realiseren, met gespreksvormen die aansluiten op de participatietrap.

Deelnemersdatabase

Deelnemers worden op verschillende relevante onderwerpen/thema’s geworven. We werken met een goed beveiligde relatiedatabase. Dit zorgt voor de mogelijkheid op basis van interesse en in kleine groepen het gesprek aan te gaan.  

HET PLATFORM

Ikpraatmee is een online oplossing voor het voeren gesprekken over de participatievragen die spelen binnen je gemeente. Het is eenvoudig in te richten met jouw vraagstukken.

Bereik zo ook de onbereikbare inwoners

Een veelgestelde vraag is: hoe bereiken we (nieuw) publiek bij participatie? Het gebruik van Ikpraatmee is laagdrempelig. In principe kan iedereen toegang krijgen. Door gericht uit te nodigen, via bijvoorbeeld social media en de kanalen van partners, bereik je potentiële deelnemers. Deelnemers waar je als gemeente normaal gesproken moeilijk(er) mee in gesprek komt. Door gebruik van Ikpraatmee vergroot je dus de kans de stem te horen van de onbereikbare inwoner.

Het platform kan onder andere ingezet worden voor:
 • Onderzoek
 • Discussie
 • Inspiratie
 • Ideeëngeneratie
 • Toetsen & beslissen
 • Prikbord burgerinitiatieven
Voorbeelden van vraagstukken

Met eParticipatie bied je de gemeenschap de mogelijkheid mee te denken en mee te doen. Je verbreedt daarmee de input voor beleid, creëert draagvlak en activeert inwoners of andere doelgroepen. In principe lenen vele onderwerpen en thema’s die spelen in je gemeente zich voor eParticipatie. Enkele voorbeelden:

 • Toekomstvisie voor de gemeente
 • Een duurzamere gemeente met duurzamere inwoners
 • Invulling sociaal domein
 • Groen onderhoud in buurt en de keuzes die daarbij horen
 • Ontwikkeling stadscentrum
 • Minder afval, beter gescheiden
 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Vluchtelingen opvangen in de gemeente
Ondersteuningsmogelijkheden

Voor een succesvol participatietraject is het gesprek met inwoners, ondernemers en/of organisaties essentieel. Dit gesprek kun je offline voeren, maar met het Ikpraatmee is dit ook online mogelijk. Wij gebruiken daarbij het communicatiemodel ‘Relevant Gesprek’. Bij de implementatie van het platform, introduceren we ook dit model, zodat je als gemeente met meer gemak het participatiegesprek gaat voeren.

Na de implementatie en training kun je ons vervolgens inschakelen voor tijdelijke of structurele ondersteuning bij realiseren van participatiegesprekken. Denk daarbij aan: Formulering van de participatievragen, inrichten van platform en instrumenten rondom een onderwerp, succesvol uitnodigen voor deelname en rapportage van resultaten.

Met minder inspanning meer participatie d.m.v. community management

Het eParticipatieplatform verbindt inwoners, ondernemers en organisaties. Het is mogelijk rondom diverse participatieonderwerpen groepen te verzamelen (communities), waarmee je in gesprek gaat. Dit zorgt ervoor dat het participatiegesprek sneller, gemakkelijker en met meer resultaat gevoerd wordt. De deelnemers, gespreksonderwerpen, gespreksinstrumenten en uitnodigingskanalen heb je namelijk direct tot je beschikking.

Klein beginnen, groots eindigen

Het platform bestaat uit bewezen tools en is goed schaalbaar. Het is dan ook mogelijk met één participatievraagstuk te beginnen. Door deze pilot leer je werken met de oplossing en de aanpak die nodig is om succesvol te zijn. Daarna schaal je gemakkelijk op naar meer onderwerpen.

Kenmerken eParticipatieplatform

Het eParticipatieplatform biedt een doeltreffende oplossing voor participatievraagstukken en is eenvoudig te implementeren. Het is een combinatie tussen effectieve tools, communicatie én onderzoek. Hierdoor kan ieder participatievraagstuk op de juiste manier worden opgepakt. Het platform kan voor meerdere participatietrajecten tegelijkertijd worden ingericht.

Bij de inrichting van het eParticipatieplatform doorlopen we onderstaande stappen:
 • Configuratie eParticipatieplatform en oplevering in huisstijl gemeente
 • Workshop 1 Werking platform:
  Hoe werkt de relatiedatabase, zelf inrichten van het platform rondom een onderwerp, de in te zetten gespreksinstrumenten (forum, debat, enquête, peiling).
 • Workshop 2 Werkwijze platform met methode 'Relevant Gesprek':
  Hoe kom je tot succesvol gebruik van het platform? De vier communicatiesleutels voor een relevant gesprek staan daarbij centraal. Ook bieden we inzicht in de tools voor community management. Hierdoor houd je deelnemers actief en betrokken bij de gesprekken die je in je gemeente voert.
 • Aan de slag! 
Het eParticipatieplatform in de praktijk

Diverse gemeenten maken al actief gebruik van het eParticipatieplatform om (online) in gesprek te gaan met hun publiek. Enkele voorbeelden zijn:

Keuzewijzer e-tools van Movisie

Er zijn veel verschillende e-tools om inwoners online te betrekken bij jouw vraagstuk. Movisie presenteert in de ‘Keuzewijzer e-tools’ een actueel overzicht, de toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die de tools gebruiken. Ikpraatmee is ook opgenomen in de keuzetool. Wat Ikpraatmee onderscheidt, is dat het geen doel op zich is, maar onderdeel uitmaakt van onze visie op participatie: het Relevant Gesprek. Ikpraatmee is de enige tool die is ingedeeld op basis van de vier treden van de Participatietrap: inventariseren, verdiepen en samen doen. Een andere meerwaarde is dat je deelnemers langdurig aan een onderwerp kunt verbinden door per onderwerp of thema een community te vormen.

Benieuwd naar de Keuzewijzer? Je leest het document hier. In de Keuzewijzer vind je behalve de 21 e-tools, 10 tips voor online burgerbetrokkenheid en 15 praktijkvoorbeelden. Een van de praktijkvoorbeelden is Ikpraatmee.

Meer informatie over de Keuzewijzer

Voor wie werkt Ikpraatmee al?

Pakketten

Kies het pakket dat het beste bij jouw organisatie past

Kleinere gemeenten

350 p.m.

Tot 30.000 inwoners/deelnemers

Eenmalig €3.950
 

Grotere gemeenten

550 p.m.

Meer dan 60.000 inwoners/deelnemers

Eenmalig €5.950

*Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. Voor de contractduur geldt: eerste jaar vast, daarna maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden.

** Ieder jaar zijn de prijzen in Nederland aan inflatie onderhevig. Daarom voeren wij jaarlijks op 1 januari een inflatiecorrectie uit op onze abonnementstarieven.

 

Alle pakketten bevatten onderstaande inhoud:
 • Platform inclusief onderzoek en gesprektools geconfigureerd voor gemeente.
 • Op basis van het SLA wordt beschikbaarheid en beveiliging van systeem gegarandeerd en krijg je de mogelijkheid tot het stellen van servicevragen.
 • Maandelijks één uur kostenloos advies bij gespreks- en onderzoeksvragen en bij inrichting van gespreksinstrumenten.
 • Met gebruik van gestructureerde methode voor het voeren van het relevante participatiegesprek.

Demonstratie

We organiseren regelmatig demonstratie workshops voor communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en participatiemedewerkers van gemeenten, waterschappen en andere overheden die online in gesprek willen gaan met hun publiek.

Inhoud

Het eerste blok van de demonstratie bestaat uit een inleiding over participatie en het participatieproces, waarbij we kort een toelichting geven op de methode Relevant gesprek. Daarna laten we zien hoe deze gespreksmethode wordt toepgepast binnen het gespreksplatform Ikpraatmee. Tenslotte lichten we enkele participatiegesprekken toe die via ons platform gevoerd zijn. Gedurende de demonstratie is er voldoende ruimte voor jouw vragen.

Resultaat

Na afloop van de demonstratie weet je: 
- Wat er met het platform mogelijk is en hoe we het platform voor jouw organisatie inrichten
- We laten zien hoe eenvoudig het werken met het platform is 
- We laten zien hoe je succesvol vele verschillende onderwerpen online kunt bespreken

 

Demonstratie data:

Ook is het mogelijk om de demonstratie incompany te verkrijgen.

Voor meer informatie over het platform of de demonstraties neem contact op met Pieter Oosterhof.

Contact

Wil je meer weten over de eParticipatie oplossing Ikpraatmee.nl? Of wil je een afspraak maken voor een demonstratie van het eParticpatieplatform op maat? Neem dan contact op met SIR communicatie & participatie via info@sir.nl.

Telefoon: 053 430 70 44 of per mail: ikpraatmee@sir.nl