Maak kennis met ons eParticipatieplatform. Verbreed de input voor beleid, creëer draagvlak en activeer inwoners of andere doelgroepen binnen je gemeente.

Mogelijkheden


Homepagina en landingspagina's

De pagina’s kunnen op maat worden ingericht.
Er zijn flexibele mogelijkheden om participatieonderwerpen uit te lichten en zo conversie te creëren.

Instrumenten voor input en dialoog

Het eParticipatiepatform biedt verschillende online instrumenten, waardoor participatie
 op iedere trede van de participatietrap kan worden ingezet. Van informeren, tot dialoog.

Deelnemersdatabase

Deelnemers worden op verschillende relevante onderwerpen/thema’s geworven. Het platform werkt met een goed beveiligde database.

HET PLATFORM

Het eParticipatieplatform is een online platform voor diverse participatievragen die spelen binnen je gemeente. Het is eenvoudig in te richten met jouw vraagstukken.

Bereik zo ook de onbereikbare inwoners

Een veelgestelde vraag is: hoe bereiken we (nieuw) publiek bij participatie? Het gebruik van het eParticipatieplatform is laagdrempelig. In principe kan iedereen toegang krijgen. Door gericht uit te nodigen, via bijvoorbeeld social media en de kanalen van partners, bereik je potentiële deelnemers. Deelnemers waar je als gemeente normaal gesproken moeilijk(er) mee in gesprek komt. Door gebruik van het eParticipatieplatform vergroot je dus de kans de stem te horen van de onbereikbare inwoner.

Het platform kan onder andere ingezet worden voor:
 • Onderzoek
 • Discussie
 • Inspiratie
 • Ideeëngeneratie
 • Toetsen & beslissen
Voorbeelden van vraagstukken

Met eParticipatie bied je de gemeenschap de mogelijkheid mee te denken en mee te doen. Je verbreedt daarmee de input voor beleid, creëert draagvlak en activeert inwoners of andere doelgroepen. In principe lenen vele onderwerpen en thema’s die spelen in je gemeente zich voor eParticipatie. Enkele voorbeelden:

 • Toekomstvisie voor de gemeente
 • Een duurzamere gemeente met duurzamere inwoners
 • Invulling sociaal domein
 • Groen onderhoud in buurt en de keuzes die daarbij horen
 • Ontwikkeling stadscentrum
 • Minder afval, beter gescheiden
 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Vluchtelingen opvangen in de gemeente
Ondersteuningsmogelijkheden

Voor een succesvol participatietraject is een gesprek met inwoners, ondernemers en/of organisaties essentieel. Dit gesprek kun je offline voeren, maar met het eParticipatieplatform is dit ook online mogelijk. Bij de ontwikkeling van een succesvol participatiegesprek, maken we gebruik van het communicatiemodel ‘Relevant gesprek’. Hierdoor verbind je (met meer succes), je doel, onderwerp en het publiek met elkaar. Bij de introductie van het platform, introduceren we ook dit model.

Ondersteuning nodig bij het uitvoeren van het participatiegesprek? Wij helpen graag. Wij helpen graag. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen we alleen een introductie geven van de werking van het platform en een workshop over de werkwijze voor succesvol antwoord bij participatievragen. Maar we kunnen ook meer ondersteuning bieden bij de inrichting van het platform voor een participatievraagstuk, formulering van de vraagstellingen, de uitnodiging voor deelname en de rapportages.

Met minder inspanning meer participatie d.m.v. community management

Het eParticipatieplatform verbindt inwoners, ondernemers en organisaties. Hierdoor is het mogelijk rondom diverse participatieonderwerpen groepen te verzamelen (communities), waarmee je in gesprek gaat. Dit zorgt ervoor dat het participatiegesprek sneller, gemakkelijker en met meer resultaat gevoerd wordt. Starten met deze participatiemethode kost in het begin wat extra inspanning, maar als snel daarna zul je merken dat je tijd gaat winnen. De deelnemers, gespreksonderwerpen, gespreksinstrumenten en uitnodigingskanalen heb je namelijk direct tot je beschikking.

Klein beginnen, groots eindigen

Het platform bestaat uit bewezen tools en is goed schaalbaar. Het is dan ook mogelijk met één participatievraagstuk te beginnen. Door deze pilot leer je werken met de oplossing en de aanpak die nodig is om succesvol te zijn. Daarna schaal je gemakkelijk op naar meer onderwerpen.

Kenmerken eParticipatieplatform

Het eParticipatieplatform biedt een doeltreffende oplossing voor participatievraagstukken en is eenvoudig te implementeren. Het is een combinatie tussen effectieve tools, communicatie én onderzoek. Hierdoor kan ieder participatievraagstuk op de juiste manier worden opgepakt. Het platform kan voor meerdere participatietrajecten tegelijkertijd worden ingericht.

Bij de inrichting van het eParticipatieplatform doorlopen we onderstaande stappen:
 • Configuratie eParticipatieplatform en oplevering in huisstijl gemeente
 • Workshop 1: introductie werking platform
 • Workshop 2: werkwijze platform
 • Hoe kom je tot succesvol gebruik van het platform? De vier communicatiesleutels voor een relevant gesprek staan daarbij centraal. Ook bieden we inzicht in de tools voor community management. Hierdoor houd je deelnemers actief en betrokken bij de gesprekken die je in je gemeente voert.
 • Aan de slag! 
Het eParticipatieplatform in de praktijk

Diverse gemeenten maken al actief gebruik van het eParticipatieplatform om (online) in gesprek te gaan met hun publiek. Enkele voorbeelden zijn:

Keuzewijzer e-tools van Movisie

Er zijn veel verschillende e-tools om inwoners online te betrekken bij jouw vraagstuk. Movisie presenteert in de ‘Keuzewijzer e-tools’ een actueel overzicht, de toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die de tools gebruiken. Ikpraatmee is ook opgenomen in de keuzetool. Wat Ikpraatmee onderscheidt, is dat het geen doel op zich is, maar onderdeel uitmaakt van onze visie op participatie: het Relevant Gesprek. Ikpraatmee is de enige tool die is ingedeeld op basis van de vier treden van de Participatietrap: inventariseren, verdiepen en samen doen. Een andere meerwaarde is dat je deelnemers langdurig aan een onderwerp kunt verbinden door per onderwerp of thema een community te vormen.

Benieuwd naar de Keuzewijzer? Je leest het document hier. In de Keuzewijzer vind je behalve de 21 e-tools, 10 tips voor online burgerbetrokkenheid en 15 praktijkvoorbeelden. Een van de praktijkvoorbeelden is Ikpraatmee.

Meer informatie over de Keuzewijzer

Klanten die van ons platform gebruikmaken

Pakketten

Kies het pakket dat het beste bij jouw organisatie past

Kleinere gemeenten

295 p.m.

Tot 30.000 inwoners/deelnemers

Eenmalig €3.950
 

Grotere gemeenten

495 p.m.

Meer dan 60.000 inwoners/deelnemers

Eenmalig €5.950

*Alle genoemde bedragen zijn excl. btw. Voor de contractduur geldt: eerste jaar vast, daarna maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden.

Alle pakketten bevatten onderstaande inhoud:
 • Platform inclusief onderzoek en gesprektools geconfigureerd voor gemeente.
 • Op basis van het SLA wordt beschikbaarheid en beveiliging van systeem gegarandeerd en krijg je de mogelijkheid tot het stellen van servicevragen.
 • Maandelijks één uur kostenloos advies bij gespreks- en onderzoeksvragen en bij inrichting van gespreksinstrumenten.
 • Met gebruik van gestructureerde methode voor het voeren van het relevante participatiegesprek.

Demonstraties

We organiseren demonstraties voor communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en participatiemedewerkers van gemeenten, waterschappen en andere overheden die online in gesprek willen gaan met hun publiek. Het bijwonen van de demonstratie is kosteloos.

Inhoud

Het eerste blok van de demonstratie bestaat uit een inleiding over participatie en het participatieproces, waarbij we kort een toelichting geven op de participatiestappen. We vertellen over de vragen die we kregen van klanten en hoe zo ons idee ontstaan is voor het eParticipatieplatform. In het tweede gedeelte van de demonstratie gaan we live. We laten zien hoe het platform eruit ziet bij verschillende klanten en hoe zij het inzetten. Vervolgens duiken we in het CMS en de werkwijze. Gedurende de demonstratie is er voldoende ruimte voor jouw vragen.

Resultaat

Na afloop van de demonstratie weet je: 
- Het ontstaan van het platform: waarom hebben we het ontwikkeld op basis van onze ervaringen bij klanten
- De werkwijze met het platform: we laten zien hoe eenvoudig het CMS werkt.
- De mogelijkheden van het platform voor jouw participatievragen.

 

Demonstratie data:
donderdag 4 oktober 2018 van 14:30-16:30 in Utrecht

Ook is het mogelijk om de demonstratie incompany te verkrijgen.

Voor meer informatie over het platform of de demonstraties neem contact op met Pieter Oosterhof.

Contact

Wil je meer weten over de eParticipatie oplossing Ikpraatmee.nl? Of wil je een afspraak maken voor een demonstratie van het eParticpatieplatform op maat? Neem dan contact op met Pieter Oosterhof via SIR Communicatiemanagement.

Telefoon: 053 430 70 44 of per mail: p.oosterhof@sir.nl